Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 148385 View view 44.211.31.134 rss feed
 
 

ข่าวหัวเรื่อง : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชุน (ชั้นเรียนวิชาชีพ) หลักสูตรออกแบบ และสกรีนกระเป๋าผ้าและเสื้อภูซาง จำนวน 50 ชั่วโมง
บันทักเมื่อ 05/04/2020  จำนวนผู้เข้าชม 726 ครั้ง

 ระหว่างวันที่ 3-14 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลภูซาง จัดกิจกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชุน (ชั้นเรียนวิชาชีพ) หลักสูตรออกแบบ
และสกรีนกระเป๋าผ้าและเสื้อภูซาง จำนวน 50 ชั่วโมง ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านสถาน อาคารอเนอกประสงค์ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลภูซาง โดยมีนายยงยุทธ กิ่งแก้ว นางกชวรรณ ทัพพันดี ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำพื้นที่ร่วมนิเทศ
ติดตามการดำเนินงาน และมีนายธนกฤต ไกลถิ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมการอบรม 15 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านสถาน 2 หมู่ที่ 1 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 05/04/2020
 16:01 น.จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
 05/04/2020
 16:00 น.จัดกิจกรรมทักษะชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ ให้กับ ประชาชนบ้านนาหนุน หมู่ที่ 2 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
 05/04/2020
 15:58 น.จัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตร การแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน จำนวน 30 ชม.
 05/04/2020
 15:57 น.จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การแปรรูปอาหารจากกบ จำนวน 30 ชั่วโมง
 05/04/2020
 15:56 น.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำน้ำสมุนไพร จำนวน 30 ชั่วโมง
 05/04/2020
 15:55 น.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชุน (ชั้นเรียนวิชาชีพ) หลักสูตรออกแบบ และสกรีนกระเป๋าผ้าและเสื้อภูซาง จำนวน 50 ชั่วโมง
 05/04/2020
 15:54 น.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรนวดแผนไทย จำนวน 50 ชั่วโมง
 05/04/2020
 15:53 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
กศน.ตำบลภูซาง
อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  เบอร์โทรติดต่อ  0850349906
ติดต่อผู้ดูแล siamsakon@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo